<div class="service_List_Wrapper"><div class="module_Container main_Space"><div class="title_Component"><div class="title_Component_Main"><h1 class="title_Component_Title">خدمات مالیاتی</h1><p class="title_Component_Back">DARACO<!--{cke_protected}%3Cspan%20class%3D%22d-none%20d-lg-inline%22%3E'S%20SERVICES%3C%2Fspan%3E--></p></div></div></div></div><h2 style="text-align: justify;">خدمات مالیاتی چیست؟</h2><p style="text-align: justify;"><strong>خدمات مالیاتی</strong> بخش مهمی از برنامه ریزی و مدیریت مالی هر فرد یا کسب و کار است. فرقی نمی‌کند مالیات خود را به‌عنوان یک مالیات‌دهنده مستقل، بخشی از شراکت یا مدیریت یک شرکت ثبت کنید، درک انواع مختلف خدمات مالیاتی موجود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ضروری است.</p><p style="text-align: justify;"><strong><a data-cke-saved-href="https://daraco.co/" href="https://daraco.co/" target="_blank">شرکت خدمات مالیاتی</a> داراکو</strong> بیان می کند که خدمات مالیاتی نوعی خدمات حرفه ای است که به افراد و مشاغل در پرونده های مالیاتی خود کمک می کند. این شامل ارائه مشاوره در مورد نحوه به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن مالیات بدهی، تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درک و تفسیر مقررات مالیاتی، و نمایندگی مالیات دهندگان در ممیزی ها یا سایر اقدامات IRS است. خدمات مالیاتی همچنین در برنامه‌ریزی مالیات‌ها کمک می‌کند، مانند کمک به مشتریان برای کنار گذاشتن پول برای مالیات‌های آینده یا نشان دادن نحوه استفاده از کسورات یا اعتبارات.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="خدمات مالیاتی چیست؟" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/taxser1.jpg" src="/Portals/0/articleimages/taxser1.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="خدمات مالیاتی چیست؟"></p><h2 style="text-align: justify;">انواع خدمات مالیاتی</h2><p style="text-align: justify;">خدمات مالیاتی به اشکال مختلفی ارائه می شوند، از تشکیل پرونده اولیه تا برنامه ریزی حسابداری و مالی پیچیده تر. رایج ترین نوع خدمات عبارتند از:</p><h3 style="text-align: justify;">خدمات حسابرسی</h3><p style="text-align: justify;">نقش<a data-cke-saved-href="https://daraco.co/services/articlecatid/6" href="https://daraco.co/services/articlecatid/6" target="_blank"> خدمات حسابرسی </a>شامل بررسی کامل سوابق مالی یک شرکت برای اطمینان از انطباق با کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا است.</p><h3 style="text-align: justify;">آمادگی مالیاتی</h3><p style="text-align: justify;">این خدمات شامل تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای افراد، مشاغل و شرکت ها می باشد. برای کمک به مشتریان برای کاهش صورتحساب های مالیاتی خود، ارائه دهندگان خدمات آماده سازی مالیات نیز ممکن است خدمات برنامه ریزی مالیاتی را ارائه دهند.</p><h3 style="text-align: justify;">برنامه ریزی مالیاتی</h3><p style="text-align: justify;">برنامه ریزی مالیاتی جزء حیاتی هر بسته از <strong>خدمات مالیاتی</strong> است. این شامل تجزیه و تحلیل وضعیت مالی فرد یا کسب و کار و استراتژی های مورد استفاده برای به حداقل رساندن بدهی مالیاتی آنها است. یک برنامه‌ریز مالیاتی می‌تواند راهنمایی‌هایی در مورد نحوه بهترین ساختار سرمایه‌گذاری، به حداکثر رساندن کسرها ارائه دهد.</p><h3 style="text-align: justify;">مزایای خدمات مالیاتی</h3><p style="text-align: justify;">خدمات مالیاتی می تواند برای افراد، مشاغل و سازمان ها بسیار سودمند باشد.</p><p style="text-align: justify;">اولاً متخصصان مالیاتی این تخصص را دارند که به شما در درک دنیای پیچیده مالیات ها کمک کنند و اطمینان حاصل کنند که از همه کسرهای موجود استفاده می کنید.</p><p style="text-align: justify;">ثانیاً آنها می توانند راهنمایی هایی را در مورد چگونگی ساختار بهتر امور مالی خود برای به حداکثر رساندن مزایای مالیاتی ارائه دهند.</p><p style="text-align: justify;">در نهایت، یک سرویس مالیاتی حرفه‌ای اغلب می‌تواند با انجام تمام کارهای سخت برای شما از ثبت اظهارنامه گرفته تا انجام ممیزی، در وقت شما صرفه‌جویی کند.</p><p style="text-align: justify;">به طور کلی، <strong>خدمات مالیاتی </strong>می‌تواند دارایی ارزشمندی باشد، در حالی که می‌توان در هزینه‌ها و زمان خود صرفه‌جویی کرد.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="انواع خدمات مالیاتی" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/taxser4.jpg" src="/Portals/0/articleimages/taxser4.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="انواع خدمات مالیاتی"></p><h3 style="text-align: justify;">چه کسی باید مالیات پرداخت کند؟</h3><p style="text-align: justify;">مالیات بخش مهمی از زندگی است و همه باید آن را بپردازند. هر فردی که درآمد دارد باید مالیات بپردازد، صرف نظر از اینکه شاغل باشد یا خوداشتغال. حتی کسانی که سرمایه گذاری یا سایر منابع درآمد دارند باید مالیات خود را به طور منظم ثبت کنند تا از جریمه یا جریمه جلوگیری کنند. برای همه مهم است که یاد بگیرند که چگونه مالیات خود را به درستی ثبت کنند تا به تعهدات مالیاتی خود عمل کنند و مطمئن شوند که مبلغ مناسبی را پرداخت می کنند.</p><h3 style="text-align: justify;">چه کسی مالیات نمی پردازد؟</h3><p style="text-align: justify;">افراد خاصی هستند که مجبور به پرداخت مالیات نیستند. کسانی که از پرداخت مالیات معاف هستند شامل افراد زیر سطح درآمد معین، مستمری بگیران و افراد دارای معلولیت می شود. در برخی کشورها مانند ایران، موسسات خیریه و سازمان های مذهبی نیز ممکن است از پرداخت مالیات معاف باشند. علاوه بر این، برخی از اشکال درآمد مانند هدایا و ارث ممکن است در برخی مناطق مشمول مالیات نباشند.</p><h3 style="text-align: justify;">آیا می توانم به کسی برای انجام مالیات خود اعتماد کنم؟</h3><p style="text-align: justify;">بله، شما می توانید به کسی پول بدهید تا مالیات شما را انجام دهد. متخصصان زیادی وجود دارند که در خدمات آماده سازی مالیات تخصص دارند، مانند حسابداران رسمی (CPA) و سایر متخصصان مالیاتی. شما می توانید یک متخصص معتبر و با تجربه در منطقه خود پیدا کنید که بتواند مالیات های شما را به طور دقیق تکمیل کند و در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.</p><p style="text-align: justify;"><strong>شرکت خدمات مالیاتی داراکو</strong> می تواند با وجود متخصصان خود شما را در این زمینه همراهی کند.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="مشاوره و دفاع مالیاتی" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/taxser3.jpg" src="/Portals/0/articleimages/taxser3.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="مشاوره و دفاع مالیاتی"></p><p style="text-align: justify;"><strong>داراکو </strong>تمام راه حل های حسابداری و مالیاتی را به مشتریان خود ارائه می دهد که به صورت سفارشی به آنها کمک می کند تا تجارت خود را به شیوه ای کارآمدتر و موثرتر مدیریت کنند. فرد باید یک قالب مناسب برای گزارش ماهانه و سیستم های کنترلی کافی داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را در مورد اطلاعات دقیقی که می تواند به آن تکیه کند، بگیرد و همچنین پیشرفت کسب و کار را با اندازه گیری عملکرد در برابر بودجه های هدفمند پیگیری کند.</p><p style="text-align: justify;"><strong>مشاور مالیاتی داراکو</strong> تمام این قابلیت ها و پشتیبانی را برای مشتریان خود برای دستیابی به اهداف تجاری خود ارائه می دهد و این خدمات حسابداری و مالیاتی شامل موارد زیر است:</p><ul><li style="text-align: justify;"><a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/40" href="https://daraco.co/service-view/articleid/40" target="_blank">خدمات سامانه مودیان</a></li><li style="text-align: justify;">خدمات حقوق و دستمزد کارکنان</li><li style="text-align: justify;">خدمات حقوق و دستمزد با تولید فیش حقوقی و کلیه بازده های قانونی</li><li style="text-align: justify;">کمک برای اظهارنامه مالیات بر درآمد</li><li style="text-align: justify;">مدیریت کسورات طرح های پزشکی و مستمری</li><li style="text-align: justify;">ارائه گزارش های شرکت در رابطه با محاسبه و تطبیق حقوق</li><li style="text-align: justify;">عملکرد حسابداری و تهیه حسابها</li><li style="text-align: justify;">اظهارنامه مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده</li><li style="text-align: justify;">کمک در تهیه طرح تجاری، پیش بینی جریان نقدی و پیش بینی های مالی در زمینه درخواست وام</li><li style="text-align: justify;">مشاوره در مورد انتخاب حسابرسان و شرکای مالیاتی</li><li style="text-align: justify;">تهیه حسابهای مربوط به شرکتهای تابعه اساسی تحت قالب IFRS</li><li style="text-align: justify;">انجام امور روزانه حسابداری و مالی</li><li style="text-align: justify;">ایجاد فرمت مناسب و کافی برای گزارش دهی ماهانه یا فصلی</li><li style="text-align: justify;">تهیه حسابهای مدیریتی یا فصلی</li></ul><h2 style="text-align: justify;">خدمات مالیاتی داراکو</h2><p style="text-align: justify;"><strong>شرکت خدمات مالیاتی داراکو</strong> به نیازهای کسب و کارهایی که با مشکلات مالیاتی روبرو هستند و همینطور نیاز به مشاوره مالیاتی و رعایت کردن قوانین مالیاتی دارند کمک می کند. اغلب کسب و کارها در شرایط فعلی نیاز به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی دارند و نیاز است تا دفاتر و اسناد و مدارک خود را در جهت رسیدگی های مالیاتی آینده به نحو صحیح نگهداری و ثبت کنند. داراکو با حضور متخصصان خود در این زمینه به شما راه را نشان می دهند.</p><h3 style="text-align: justify;">سامانه مودیان</h3><p style="text-align: justify;">سامانه مودیان یک سامانه جامع مالیاتی هست که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی شده است و جایگزین سامانه های مالیاتی قدیمی شده است که به گفته <strong>شرکت خدمات مالیاتی داراکو</strong> هدف آن افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی و همینطور سریع تر شدن فرایند های مالیاتی هست. این سامانه با جمع آوری و یکپارچه کردن اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی از قبیل فروش، درآمد، هزینه و دارایی ایجاد شده و هر فرد مشمول مالیات نیز باید  برای ثبت نام در سامانه مودیان و اخذ شناسه یکتا حافظه مالیاتی اقدام کند که باعث ایجاد کارپوشه می گردد.</p><p style="text-align: justify;">مسیری که در انتظار فروشنده و خریدار در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی وجود دارد به صورت زیر است:</p><img data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/mdar.jpg" src="/Portals/0/articleimages/mdar.jpg"><p style="text-align: justify;">شرکت خدمات حسابداری داراکو با مطالعه ی دقیق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمام واکنش هایی که نیاز است در جدول فوق تکمیل کنید را به شما ارائه میدهد. برای هر یک از موارد فوق نیاز به برخی واکنش ها می باشد که مشاوران مالیاتی شرکت داراکو به شما در این زمینه راهنمایی می دهند.</p><p style="text-align: justify;">لازم به ذکر است که قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور ایجاد تسهیلاتی به مودیان توسط مجلس تصویب شده است که برای استفاده از این قانون نیاز است که با مشاوران ما ارتباط داشته باشید.</p><h3 style="text-align: justify;">اظهارنامه عملکرد</h3><p style="text-align: justify;">شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف هستند که اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در زمان مشخص شده به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند بدین منظور لازم است تا شخص یا شرکتی که در این زمینه متخصص است در اختیار داشته باشید تا به منظور تهیه و ارسال آن به سازمان شما کمک کند. با شرکت داراکو در ارتباط باشید و در خصوص<a data-cke-saved-href="https://daraco.co/view/articleid/100" href="https://daraco.co/view/articleid/100" target="_blank"> اظهارنامه عملکرد </a>و مالیات بر درآمد نگرانی های خود را در این خصوص ابراز کنید.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="خدمات مالیاتی داراکو" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/taxser2.jpg" src="/Portals/0/articleimages/taxser2.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="خدمات مالیاتی داراکو"></p><h3 style="text-align: justify;">مشاوره و دفاع مالیاتی</h3><p style="text-align: justify;">مالیات هزینه انجام تجارت و بخش کلیدی محیط کسب و کار است. شرکت ها نیاز به تطبیق با محیط مالیاتی که در آن فعالیت می کنند و اطمینان حاصل شود که آنها برآورده می شوند ما به مشتریان خود گوش می دهیم تا نیازهای آنها را درک کنیم، و سپس در جایی که می خواهیم مشارکت می کنیم</p><p style="text-align: justify;">بنابراین داراکو از زمان تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد تا به هنگام رسیدگی مالیاتی و دفاع در هیات های حل اختلاف مالیاتی با شما همراه و در جهت منافع حقه شما مشتریان دفاع می کند.</p><h3 style="text-align: justify;">مالیات بر ارزش افزوده</h3><p style="text-align: justify;"><a data-cke-saved-href="https://daraco.co/view/articleid/7" href="https://daraco.co/view/articleid/7" target="_blank">مالیات بر ارزش افزوده</a> مالیاتی است که بر عرضه یا واردات کالا و ارائه خدمات قابل پرداخت است. مالیات، در تمام موارد، در نهایت توسط مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات قابل پرداخت است. هر طرف در زنجیره تامین (تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش) به عنوان جمع کننده مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند.</p><p style="text-align: justify;">آنها مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری خود دریافت می کنند و آن مالیات بر ارزش افزوده را در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به درآمد درج می کنند. هنگام بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری‌شده، آن‌ها می‌توانند در صورت لزوم، مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که توسط تأمین‌کنندگانشان از آنها دریافت شده است، پس بگیرند.</p><p style="text-align: justify;">مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بسیار شبیه به مالیات بر فروش سنتی است، زیرا مصرف کننده آن را در محل خرید پرداخت می کند. این معمولاً درصدی از قیمت محصول است، اما مالیات بر ارزش افزوده استاندارد در بین کشورها بسیار متفاوت است.<br><strong>داراکو </strong>تمام <a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/34" href="https://daraco.co/service-view/articleid/34" target="_blank">خدمات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده </a>را در بالاترین سطح کیفیت انجام می دهد.</p><div class="blogList service_List_Wrapper"><br></div>

در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال 1398 تا به امروز و اجرایی شدن سامانه مودیان از سال پاییز1401، شرکت ها مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به سامانه مودیان هستند.

اگرچه تا به امروز بسیاری از شرکتها در اجرای این قانون کوتاهی می کنند لیکن با توجه به جرائم موضوغ این قانون و الزامی شدن آن دیر یا زود تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف به انجام تکالیف مربوط به این قانون هستند.

شرکت خدمات مالیاتی داراکو با بررسی های خود در زمینه سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی می توانند با کیفیت ترین خدمات در این زمینه را ارائه دهند

برخی از خدماتی که در خصوص سامانه مودیان ارائه می شود، شامل:

1-مشاوره در خصوص سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی

2-ثبت نام در سامانه مودیان و کارپوشه مودیان مالیاتی

3-ثبت نام و دریافت رمز های حافظه مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

4-ارسال صورتحساب های الکترونیکی شرکت ها و اشخاص حقیقی

5-جلوگیری از بروز جرائم مربوط به سامانه مودیان

شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف اند جهت بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی، مقررات مربوط به این سامانه را رعایت کنند

شرکت داراکو بیان می دارد که پس از اجرایی شدن این قانون، تنها موارد یا صورتحساب هایی که ارسال شده اند برای شخص خریدار اعتبار مالیاتی حساب می شوند در غیر اینصورت شخص خریدار نمی تواند از اعتبارات ارزش افزوده خود استفاده کند

بنابراین اگر نمی خواهید که در آینده در دام سامانه مودیان و به طور کلی مالیات ناعادلانه ای را پرداخت کنید و همینطور از جرائم مربوط به این سامانه مصون بمانید با کارشناسان ما در شرکت خدمات مالیاتی داراکو در ارتباط باشید

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات ارزش افزوده به درصدی از مبلغ کل فروش کالا و خدمات منسوب می شود که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی کالا پرداخت و دریافت می شود.

در شرایط فعلی اشخاص مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سه ماهه می باشند اما با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عملا ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار و ارزش می شود لیکن در شرایط فعلی که اشخاص و شرکت ها مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده هستند باید این اظهارنامه ها را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و به تفکیک فعالیت های معاف و غیر معاف و صادرات و واردات انجام دهند.

در صورتی که مرتکب اشتباه در ارائه اظهارنامه ارزش افزوده به سازمان مربوطه شوید مشمول جرائم موضوع قانون ارزش افزوده می باشید

برخی از خدماتی که شرکت خدمات مالیاتی داراکو در خصوص ارزش افزوده ارائه می دهند:

ثبت نام و تشکیل پرونده ارزش افزوده که عملا با بوجود آمدن سامانه مودیان نقش آن کمرنگ تر شده است

تعیین مشمولیت ارزش افزوده بر اساس فراخوان های ارزش افزوده

تهیه و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده بر اساس دفاتر حسابداری

با شرکت خدمات حسابداری داراکو در زمینه های مالیاتی، خیال خود و کسب و کار خود را آسوده نگه دارید

زمانی که شرکت ها اظهارنامه تهیه می کنند ملزم هستند که برخی از موارد مربوط در قانون مالیات های مستقیم را رعایت کنند که نیاز به تخصص و مطالعه ی قانون مالیات های مستقیم دارد مشاوران مالیاتی شرکت داراکو با نیروهای متخصص خود در زمینه مالیاتی به شما در خصوص استفاده از موارد قانونی در کسب و کار و دفاتر حسابداری خود مشاوره می دهند.

زمانی که شرکتی به برگ تشخیص رسیدگی مالیاتی خود اعتراض داشته باشد، پس از ثبت اعتراض ملزم هست که در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت کند و لایحه ی اعتراضی خود را تقدیم هیات نماید

در این زمان اگر شرکت ها و اشخاص حقیقی از نیروهای متخصص در این زمینه استفاده نکنند و دلایل و مستندات قانونی در لایحه دفاعی مالیاتی خود ارائه نکنند و یا اینکه اصلا از لایحه استفاده نکرده باشند موجب بروز جرائم جبران ناپذیری می شود و شرکت و اشخاص حقیقی را با مشکلات متعددی رو به رو می سازد.

شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف هستند که تصویری از صورت وضعیت مالی خود و همینطور عملکرد خود را به صورت سالانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند که از آن با عنوان اظهارنامه عملکرد یاد می شود.

همانطور که یک شبه نمی توان تمامی مشکلات را حل و فصل کرد اظهارنامه مالیات عملکرد را نیز نمی توان در مدت زمان کوتاه به درستی تهیه کرد. از لازمه های تهیه اظهارنامه عملکرد این است که اسناد مالی طی یک سال مالیاتی به درستی و بر اساس استانداردهای حسابداری جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی و گزارش شود. شرکت خدمات حسابداری داراکو با برخورداری از کارشناسان حسابداری خود و همینطور پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مشتریان در داشتن تجربه بهتر در ارائه خدمات حسابداری تمام تلاش خود را به منظور تحقق این امر می نماید.

پس از اینکه یک سال مالیاتی تمام می شود اشخاص حقوقی مکلف اند تا چهارماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و همینطور اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مکلف اند طی سه ماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه خود را ارائه کنند.

بنابراین اگر تا پایان تاریخ ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد، اسناد و مدارک به درستی در دفاتر حسابداری ثبت نشوند منجر به ارائه نادرست اظهارنامه می شود حتی ممکن است اشخاص از ارائه اظهارنامه مالیاتی امتناع کنند که منجر به جرائم مالیاتی غیر قابل بخشش می شود

بنابراین اگر در شرایطی قرار دارید که تمایل به ارائه خدمات با کیفیت از ابتدای ثبت اسناد حسابداری بر اساس استاداردهای حسابداری تا تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد دارید، شرکت خدمات مالیاتی داراکو می تواند انتخاب مناسبی برای خدمات یاد شده باشد