اظهارنامه عملکرد

آنچه در این مقاله میخوانید
  اظهارنامه عملکرد

  شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف هستند که تصویری از صورت وضعیت مالی خود و همینطور عملکرد خود را به صورت سالانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند که از آن با عنوان اظهارنامه عملکرد یاد می شود.

  همانطور که یک شبه نمی توان تمامی مشکلات را حل و فصل کرد اظهارنامه مالیات عملکرد را نیز نمی توان در مدت زمان کوتاه به درستی تهیه کرد. از لازمه های تهیه اظهارنامه عملکرد این است که اسناد مالی طی یک سال مالیاتی به درستی و بر اساس استانداردهای حسابداری جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی و گزارش شود. شرکت خدمات حسابداری داراکو با برخورداری از کارشناسان حسابداری خود و همینطور پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مشتریان در داشتن تجربه بهتر در ارائه خدمات حسابداری تمام تلاش خود را به منظور تحقق این امر می نماید.

  پس از اینکه یک سال مالیاتی تمام می شود اشخاص حقوقی مکلف اند تا چهارماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و همینطور اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مکلف اند طی سه ماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه خود را ارائه کنند.

  بنابراین اگر تا پایان تاریخ ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد، اسناد و مدارک به درستی در دفاتر حسابداری ثبت نشوند منجر به ارائه نادرست اظهارنامه می شود حتی ممکن است اشخاص از ارائه اظهارنامه مالیاتی امتناع کنند که منجر به جرائم مالیاتی غیر قابل بخشش می شود

  بنابراین اگر در شرایطی قرار دارید که تمایل به ارائه خدمات با کیفیت از ابتدای ثبت اسناد حسابداری بر اساس استاداردهای حسابداری تا تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد دارید، شرکت خدمات مالیاتی داراکو می تواند انتخاب مناسبی برای خدمات یاد شده باشد