<div class="service_List_Wrapper"><div class="module_Container main_Space"><div class="title_Component"><div class="title_Component_Main"><h1 class="title_Component_Title">خدمات حسابداری</h1><p class="title_Component_Back">DARACO<!--{cke_protected}%3Cspan%20class%3D%22d-none%20d-lg-inline%22%3E'S%20SERVICES%3C%2Fspan%3E--></p></div></div></div></div><h2 style="text-align: justify;">خدمات حسابداری چیست؟</h2><p style="text-align: justify;"><strong>خدمات حسابداری</strong> طیفی از وظایف و مسئولیت های مالی را در بر می گیرد که برای افراد، شرکت ها و سازمان ها برای مدیریت موثر امور مالی خود ضروری است. خدمات حسابداری به خدمات حرفه ای ارائه شده توسط حسابداران برای کمک به افراد، مشاغل و سازمان ها در مدیریت سوابق مالی، تهیه صورت های مالی و رعایت مقررات مربوطه اطلاق می شود. این خدمات نقش مهمی در حفظ دقیق و به روز اطلاعات مالی دارند که برای تصمیم گیری آگاهانه تجاری و رعایت الزامات قانونی ضروری است. این خدمات توسط حسابداران یا شرکت های حسابداری ارائه می شود و معمولاً عبارتند از:</p><ul><li style="text-align: justify;">حسابداری: ثبت و سازماندهی تراکنش های مالی از جمله درآمد، هزینه ها و دارایی ها برای نگهداری سوابق مالی دقیق.</li><li style="text-align: justify;">تهیه صورتهای مالی: تدوین صورتهای درآمد، ترازنامه و صورت جریان نقدی برای ارزیابی سلامت مالی یک کسب و کار یا سازمان.</li><li style="text-align: justify;">تهیه و برنامه ریزی مالیاتی: محاسبه، تشکیل و بهینه سازی اظهارنامه مالیاتی برای اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی و در عین حال به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی.</li><li>خدمات حسابرسی و اطمینان: انجام بررسی ها و بررسی های مستقل صورت های مالی برای اطمینان از صحت و انطباق آنها با استانداردهای حسابداری.</li></ul><hr><p style="text-align: center;"><strong>جهت <a data-cke-saved-href="https://daraco.co/consultation" href="https://daraco.co/consultation" target="_blank">درخواست مشاوره امور حسابداری</a> با داراکو تماس بگیرید</strong></p><hr><p><br></p><p style="text-align: justify;"><img alt="خدمات حسابداری چیست" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting3.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting3.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="خدمات حسابداری چیست"></p><ul><li style="text-align: justify;">مدیریت حقوق و دستمزد: رسیدگی به حقوق کارکنان، مالیات و سایر وظایف مربوط به حقوق و دستمزد برای اطمینان از پرداخت به موقع و دقیق.</li><li style="text-align: justify;">تجزیه و تحلیل مالی: تجزیه و تحلیل داده های مالی برای ارائه بینشی در مورد عملکرد، سودآوری و روندهای مالی یک کسب و کار.</li><li style="text-align: justify;">بودجه بندی و پیش بینی: ایجاد برنامه ها و پیش بینی های مالی برای هدایت تصمیمات مالی و تعیین اهداف قابل دستیابی.</li><li style="text-align: justify;">مشاوره مالی: ارائه مشاوره تخصصی در مورد استراتژی های مالی، سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی مالی بلند مدت.</li></ul><h2 style="text-align: justify;">چرا کسب و کار شما به خدمات حسابداری نیاز دارد؟</h2><p style="text-align: justify;">هیچ صاحب کسب و کاری حسابداری را «دوست ندارد». ما آن را درک می کنیم، ما هم کارآفرین هستیم. اما شما نیاز به حسابداری دارید و باید آن را به درستی انجام دهید. بنابراین اگر حسابداری شما آنچه را که نیاز دارید انجام نمی دهد، وقت آن است که گزینه های موجود را در نظر بگیرید.</p><p style="text-align: justify;"><strong>خدمات حسابداری</strong> می تواند به بسیاری از جنبه ها به کسب و کار شما کمک کند، از افزایش سودآوری گرفته تا بهبود کارایی. ما آنچه را که باید بدانید، از اینکه چرا خدمات حسابداری برای کسب و کار شما بسیار مهم است تا بهترین گزینه ها برای نیازهای حسابداری شما، بیان کرده ایم.</p><h2 style="text-align: justify;">اهمیت خدمات حسابداری در یک نگاه</h2><p style="text-align: justify;">حسابداری و خدمات حسابداری نقش مهمی در کسب و کار شما دارند. شما باید بدانید چه مقدار پول به شرکت شما وارد می شود، کجا خارج می شود و همه کارهایی که می توانید با این اطلاعات انجام دهید.</p><p style="text-align: justify;"><strong>خدمات حسابداری</strong> با بهبود کارایی کلیه وظایف حسابداری مانند حقوق و دستمزد، مالیات، صورتحساب، حسابداری و غیره به افزایش سودآوری شما کمک می کند. این خدمات را می‌توان به یک ارائه‌دهنده خدمات حسابداری شخص ثالث واگذار کرد یا در داخل با یک تیم حسابداری مدیریت کرد. خدمات حسابداری مناسب می تواند همه کارها را انجام دهد، از کمک به شما در مقیاس موفقیت آمیز برای تبدیل کسب و کار به عنوان یک سرمایه گذاری عالی برای رشد بلندمدت، به خصوص اگر به دنبال توسعه هستید.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="انواع خدمات حسابداری" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting5.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting5.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="انواع خدمات حسابداری"></p><h3 style="text-align: justify;">ویژگی های معمول خدمات حسابداری </h3><table border="1" border-collapse:="" collapse=""><tbody><tr><td style="text-align: justify;">صورت های مالی</td><td style="text-align: justify;">گزارش مالی</td><td style="text-align: justify;">پیش بینی جریان نقدی</td><td style="text-align: justify;">اظهارنامه مالیاتی</td></tr><tr><td style="text-align: justify;">صورتحساب</td><td style="text-align: justify;">پردازش حقوق و دستمزد</td><td style="text-align: justify;">خدمات حسابداری</td><td style="text-align: justify;">حساب های دریافتنی</td></tr><tr><td style="text-align: justify;">حساب های پرداختنی</td><td style="text-align: justify;">پیش بینی ها</td><td style="text-align: justify;">بودجه ها</td><td style="text-align: justify;">مدیریت هزینه ها</td></tr><tr><td style="text-align: justify;">صورت‌حساب، پرداخت‌ها و درآمدها</td><td style="text-align: justify;">خدمات مشاوره</td><td style="text-align: justify;">تجزیه و تحلیل نسبت</td><td style="text-align: justify;">ردیابی رشد درآمد</td></tr><tr><td style="text-align: justify;">ردیابی KPI</td><td style="text-align: justify;">تجزیه و تحلیل نسبت مالی</td><td style="text-align: justify;">مدیریت سوابق مالی</td><td style="text-align: justify;">تهیه صورتهای مالی</td></tr><tr><td style="text-align: justify;">آمادگی مالیاتی</td><td style="text-align: justify;">برنامه ریزی مالیاتی</td><td style="text-align: justify;">خدمات مالیاتی</td><td style="text-align: justify;">رعایت مالیات</td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;">تشکیل پرونده مالیاتی</h3><p style="text-align: justify;">در حالی که این ویژگی‌ها گستره ارائه خدمات را در بر می‌گیرد، همه تیم‌های حسابداری همه خدمات را ارائه نمی‌دهند و همه آنها برای کسب و کار فردی شما مناسب نیستند. به عنوان مثال،<a data-cke-saved-href="https://daraco.co/" href="https://daraco.co/" target="_blank"><strong> شرکت حسابداری داراکو </strong></a>خدمات آماده سازی مالیات یا حسابداران مالیاتی را به تنهایی ارائه نمی دهد و همینطور در خدمات پیچیده حسابداری برای مشاغل کوچک، مشاغل متوسط و حتی مشاغل بزرگ تخصص دارد.</p><p style="text-align: justify;">خدمات حسابداری مشتری ما کمتر بر اندازه کسب و کار یا حتی حجم تراکنش‌ها متمرکز است و بیشتر بر دامنه و پیچیدگی خدمات مورد نیاز، از حسابداری روزانه تا نظارت کنترل‌کننده تا ارائه خدمات مشاوره قوی ما تمرکز دارد. <strong>خدمات حسابداری </strong>ما برای شرکت های مشتری ما سفارشی شده است نه اینکه یک عملیات یک اندازه و مناسب برای همه باشد.</p><h2 style="text-align: justify;">انواع خدمات حسابداری ارائه شده در داراکو</h2><p style="text-align: justify;">برخی از خدمات حسابداری ما عبارتند از:</p><ul><li style="text-align: justify;">آنالیز مالی</li><li style="text-align: justify;">ایجاد / مدیریت KPI</li><li style="text-align: justify;">پیش بینی جریان نقدی</li><li style="text-align: justify;">پیاده سازی گردش کار حسابداری و عملیاتی</li><li style="text-align: justify;">هزینه یابی پروژه</li><li style="text-align: justify;">پیاده سازی / مدیریت فن آوری ها</li><li style="text-align: justify;">گزارش سفارشی</li><li style="text-align: justify;">شناسایی فرصت ها برای حمایت از نیازهای مشتری</li></ul><p style="text-align: justify;"><img alt="خدمات حسابداری و حسابرسی در داراکو" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting1.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting1.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="خدمات حسابداری و حسابرسی در داراکو"></p><p style="text-align: justify;">حسابداری به فرآیند نگهداری سوابق مالی مرتبط با تجارت اشاره دارد. این شامل فرآیند ثبت، خلاصه، تجزیه و تحلیل و گزارش تمام معاملات است. امروزه بسیاری از شرکت ها <strong>خدمات حسابداری</strong> را با تیمی مجرب از متخصصین ارائه می دهند که تمامی امور مربوط به حسابداری و امور مالی را بر عهده خواهند داشت. انواع مختلفی از خدمات حسابداری وجود دارد که این شرکت های حسابداری ارائه می دهند مانند دفترداری، تهیه صورت های مالی، خدمات حقوق و دستمزد، حسابداری مالیاتی، حسابداری مدیریت و بسیاری موارد دیگر.</p><h3 style="text-align: justify;">تهیه گزارشات توجیحی</h3><p style="text-align: justify;">صرف نظر از بخش یا صنعت شما، این احتمال وجود دارد که بخش مالی شما قلب تپنده کل عملیات شما باشد. بدون تسلط مالی، پیشرفت یک سازمان دشوار است، به این معنی که نظم بخشیدن به امور پولی شما ضروری است.</p><p style="text-align: justify;">به عنوان یک کسب و کار، شما نیاز به قابلیت اطمینان گزارش های مالی مکرر کسب و کار دارید تا درک بهتری از وضعیت مالی خود، چه در حال حاضر و چه در آینده داشته باشید. این ابزارها علاوه بر توانمندسازی شما برای اتخاذ رویکردی فعالانه در مورد مدیریت اقتصاد شرکت، به افزایش سودآوری بلندمدت از طریق صورت‌های مالی کوتاه‌مدت شرکت کمک می‌کنند.</p><p style="text-align: justify;">اینها ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانید برای افزایش عملکرد کسب و کار داخلی از آنها استفاده کنید. گزارش مالی مبتنی بر داده همچنین ابزار موثری برای به روز ماندن با هرگونه پیشرفت یا تغییر قابل توجه در وضعیت مالی شما است و به شما کمک می کند نتایج، جریان نقدی و سود کلی خود را اندازه گیری کنید.</p><h3 style="text-align: justify;">خدمات حسابداری برای کسب و کارها</h3><p style="text-align: justify;"><strong>حسابداری </strong>برای مشاغل در هر شکل و اندازه ای حیاتی است. حسابداری شامل ذخیره سازی، مرتب سازی و ثبت تراکنش های مالی است که مربوط به هر نوع کسب و کار است. حساب ها و ترازنامه حسابرسی شده به مالکان کمک می کند تا وضعیت مالی کلی شرکت خود را درک کنند. حسابداری دقیق به مدیریت درآمد و هزینه ها و همچنین به مدیریت امور مالی هنگام جستجوی سرمایه سهام یا خدمات مرتبط کمک می کند.</p><p style="text-align: justify;"><a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/16" href="https://daraco.co/service-view/articleid/16" target="_blank"><strong>خدمات حسابداری برای کسب و کارها</strong> </a>می‌تواند به ساده‌سازی رویه‌های پیچیده کمک کند تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند روی کارهای با ارزش تمرکز کنند. کسب و کارهای کوچک می توانند حسابداری داخلی را انتخاب کنند یا خدمات حسابداری را برون سپاری کنند. منابع داخلی اختصاصی می توانند فرآیند حسابداری را مدیریت کنند، اما برون سپاری این کار مزایایی دارد.</p><p style="text-align: justify;">برون سپاری به شما این امکان را می دهد تا زمانی را برای تمرکز بر نیازهای منحصر به فرد کسب و کار خود آزاد کنید. شما می توانید خدمات حسابداری را از شرکتی برون سپاری کنید که راه حل های ساده و کارآمد حسابداری را برای کسب و کار شما ارائه می دهد.</p><p style="text-align: justify;">ما در شرکت <strong>داراکو </strong>خدمات مالی و حسابداری برون سپاری کارآمد و مؤثری را ارائه می دهیم که به صاحبان مشاغل کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. شما می توانید عملکرد شرکت خود را به حداکثر برسانید و در عین حال حجم کاری خود را با بهترین حسابداران در صنعت ساده کنید. داراکو طیف گسترده ای از خدمات حسابداری و مالیاتی، از جمله خدمات حسابداری مشاغل کوچک را ارائه می دهد که به مشتریان بالقوه این امکان را می دهد تا تصمیم بگیرند که کدام خدمات برای آنها بهترین است. چه به خدمات حقوق و دستمزد، حسابداری یا حسابداری عمومی نیاز داشته باشید، ما راه حلی عالی برای رفع نیازهای خاص شما داریم.</p><p style="text-align: justify;">اگر به دنبال یک سرویس حرفه ای برای کمک به رفع نیازهای حسابداری خود هستید، پس به مکان مناسبی آمده اید. <strong>شرکت خدمات حسابداری داراکو</strong> این خدمات را به مشاغل کوچک و افراد ارائه می دهد. ما می توانیم به پیگیری درآمد و هزینه های شما و همچنین بودجه شما کمک کنیم.</p><h2 style="text-align: justify;">تهیه صورت های مالی اساسی</h2><p style="text-align: justify;">در حالی که <a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/26" href="https://daraco.co/service-view/articleid/26" target="_blank">تهیه صورت های مالی اساسی</a> به سهامداران ابزاری برای نظارت بر سودآوری می دهد، کار آنها به همین جا ختم نمی شود. به عنوان بخشی از چرخه حسابداری، صورت های مالی همچنین پایه محکمی برای تجزیه و تحلیل فراهم می کند که بینش های مهم را هدایت می کند و تصمیم گیری را آگاه می کند. بیایید نحوه تهیه هر یک از سه صورت‌های مالی اصلی را مرور کنیم تا همه چیزهایی را که برای موفقیت تیم مالی و کسب‌وکارتان نیاز دارید در اختیار داشته باشید.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="تهیه صورت های مالی اساسی" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting2.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting2.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="تهیه صورت های مالی اساسی"></p><h4 style="text-align: justify;">انواع صورتهای مالی</h4><p style="text-align: justify;">سه صورت مالی اصلی عبارتند از صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد.</p><p style="text-align: justify;">نرم افزار مناسب می تواند ردیابی داده های مرتبط و ایجاد آن صورت های مالی را از ابتدا آسان تر کند. اما چه از نرم افزار استفاده می کنید یا نه، روند تا حد زیادی یکسان باقی می ماند.</p><h3 style="text-align: justify;">استقرار سیستم حسابداری</h3><p style="text-align: justify;">گفته شده است: "حسابداری زبان تجارت است." سیستم های حسابداری از همان ابتدا برای کسب و کار شما ضروری هستند. آنها مبنای برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری های حیاتی کسب و کار روزانه هستند. فرآیندهای حسابداری دقیق و قابل اعتماد برای رشد یک شرکت ضروری است. پنج مرحله حیاتی برای ایجاد و استقرار یک <a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/28" href="https://daraco.co/service-view/articleid/28" target="_blank">سیستم حسابداری</a> قابل اعتماد در زیر نشان داده شده است.</p><h4 style="text-align: justify;">روش حسابداری</h4><p style="text-align: justify;">دو روش به رسمیت شناخته شده، مبنای نقدی و تعهدی است. مبنای نقدی برای مشاغلی است که درآمد را هنگام دریافت و هزینه ها را هنگام پرداخت حساب می کنند. این روش بیشتر برای شرکت هایی رایج است که از حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی یا موجودی استفاده نمی کنند. آنها معمولاً شرکت های خدماتی هستند تا تولید گرا و همینطور شرکت های دولتی در ایران.</p><p style="text-align: justify;">روش تعهدی برای واحدهایی استفاده می‌شود که درآمد را هنگام فروش محصول یا خدمات قبل از دریافت هرگونه پرداخت ثبت می‌کنند. حسابداری تعهدی عموماً تصویر دقیق و به موقع تری از آنچه در کسب و کار اتفاق می افتد ارائه می دهد زیرا تراکنش ها در روش تعهدی زودتر از روش نقدی ثبت می شوند. در نتیجه، پیش بینی ها و پیش بینی ها قابل اعتمادتر هستند.</p><h4 style="text-align: justify;">نرم افزار حسابداری</h4><p style="text-align: justify;">به معنای واقعی کلمه صدها بسته حسابداری آنلاین موجود است. اکثر آنها برنامه های تلفن همراه، یکپارچه سازی بانک و بسیاری از ویژگی های مدیریت زمان و پروژه را ارائه می دهند. پیشنهادات آنها به سرعت رشد می کند و تغییر می کند. به عنوان مثال، تقاضا برای برنامه های کاربردی ترجمه چند ارزی واضح و دقیق به دلیل محیط تجارت جهانی در حال گسترش که در آن زندگی می کنیم در حال افزایش است.</p><p style="text-align: justify;">آنچه در حال حاضر به آن نیاز دارید با آنچه ممکن است در چند سال آینده نیاز داشته باشید بسیار متفاوت خواهد بود. با این حال، چشم انداز حسابداری آنلاین تا آن زمان به شدت تغییر خواهد کرد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که با نگاهی دقیق به آینده، با فناوری فعلی همراه باشید.</p><p style="text-align: justify;">کدام ارائه دهنده برای کسب و کار شما بهترین است؟ پاسخ به ویژگی هایی که واقعاً نیاز دارید، بودجه و اهداف مالی بلندمدت شما بستگی دارد.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="استقرار سیستم حسابداری" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="استقرار سیستم حسابداری"></p><h4 style="text-align: justify;">نمودار حساب</h4><p style="text-align: justify;">نمودار حساب ها فهرستی از حساب های دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه شما است. باید سفارشی ساخته شود تا متناسب با کسب و کار و اهداف شما باشد. باید روان باشد و با رشد کسب و کار شما قابلیت تغییر را داشته باشد.</p><h4 style="text-align: justify;">حساب های بانکی تجاری</h4><p style="text-align: justify;">این بسیار مهم است که معاملات شخصی و تجاری خود را جدا نگه دارید. سریع ترین راه برای ایجاد مشکل این است که امور شخصی و تجاری خود را با هم ترکیب کنید.</p><p style="text-align: justify;">ساده ترین راه برای جلوگیری از مشکلات، داشتن حساب های بانکی شخصی و تجاری جداگانه است. این برای حساب های پس انداز و کارت اعتباری شما نیز صدق می کند. حساب های بانکی شما باید به طور یکپارچه با سیستم حسابداری شما همگام شود.</p><h4 style="text-align: justify;">ورود داده ها</h4><p style="text-align: justify;">اطمینان حاصل کنید که اطلاعات حسابداری خود را به سرعت وارد می کنید. بهترین راه برای انجام این کار این است که زمان های خاصی را برای انجام این کار در نظر بگیرید. ما به شما توصیه می کنیم از تمام فاکتورها، رسیدها، قراردادها و سایر اسناد مربوط به تجارت خود کپی دیجیتالی تهیه کنید. برای بازیابی و بررسی آسان آنها را در یک مکان آنلاین ذخیره کنید. از حسابدار خود بپرسید که کدام اسناد و برای چه مدت باید ذخیره شوند.</p><p style="text-align: justify;"><img alt="شرکت خدمات حسابداری" data-cke-saved-src="/Portals/0/articleimages/accounting4.jpg" src="/Portals/0/articleimages/accounting4.jpg" style="height: 243px; width: 800px;" title="شرکت خدمات حسابداری"></p><h3 style="text-align: justify;">اعزام حسابدار</h3><p style="text-align: justify;">هر صاحب و مدیر کسب و کاری وقت و انرژی لازم برای مدیریت تمام جنبه های یک کسب و کار را ندارد. اگر نتوانید از عهده تمام مسئولیت های اداره یک تجارت برآیید، قابل درک است. در چنین شرایطی، برون سپاری خدمات حسابداری به یک<strong> شرکت حسابداری</strong> در ایران می تواند برای شما و کسب و کار شما بسیار مفید باشد.</p><p style="text-align: justify;">برون سپاری خدمات حسابداری در ایران علی الخصوص <strong>شرکت حسابداری داراکو</strong> یکی از قابل اعتمادترین و مقرون به صرفه ترین گزینه ها برای کارآفرینانی است که می خواهند از مزایای مدیریت حرفه ای حسابداری بهره مند شوند و به دنبال <a data-cke-saved-href="https://daraco.co/service-view/articleid/36" href="https://daraco.co/service-view/articleid/36" target="_blank">اعزام حسابدار</a> در محل هستند. این در حال تبدیل شدن به یک گزینه بسیار محبوب در میان انواع مختلف مشاغل است زیرا برون سپاری به شرکت ها اجازه می دهد تا هزینه های سربار خود را به حداقل برسانند و کارایی و بهره وری کسب و کار را بهبود بخشند.</p><p style="text-align: justify;">کارکردهای تجاری مختلفی وجود دارد که باید در حین اجرای یک کسب و کار انجام دهید. اگر در مورد اینکه کدام یک از این خدمات را می توانید برون سپاری کنید سردرگم هستید، به جای درستی آمده اید.</p><h2 style="text-align: justify;">شرکت خدمات حسابداری چگونه می تواند به شما کمک کند؟</h2><p style="text-align: justify;"><strong>داراکو </strong>خدمات حرفه ای را ارائه می دهد که کسب و کار شما را بر روی اهداف مهم شما متمرکز می کند. ما خدمات استراتژیک حسابداری و منابع انسانی (HR) را ارائه می دهیم که به طور خاص به شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید. از طریق خدمات مثال زدنی به مشتریان، سیاست‌ها و رویه‌های مشخص و همچنین چشم‌انداز آینده‌نگر، ما راه‌حل‌های برون‌سپاری را برای رشد کسب‌وکار شما ارائه می‌کنیم. یک متخصص داراکو خوشحال است که با شما ملاقات می‌کند تا راه‌حل‌هایی را برای نیازهای منحصربه‌فرد شما که برای به حداکثر رساندن همه فرصت‌های تجاری شما طراحی شده‌اند، بحث و گفتگو کند.</p><h2 style="text-align: justify;">خدمات حسابداری و حسابرسی در داراکو</h2><p style="text-align: justify;">بسیاری از مشتریان و مشتریان جدید بالقوه از ماهیت مشاوره ای <strong>خدمات حسابداری و حسابرسی </strong>ما ابراز شگفتی می کنند. رویکرد ما از مجموعه ای متنوع از دانش صنعت و تعهد ما برای کمک به شما برای برنامه ریزی برای آینده ناشی می شود. ما فرصت ها را در حالی که رسیده اند، مشکلات را قبل از ظهور و راه حل های جایگزین برای موقعیت های موجود شناسایی می کنیم</p><p style="text-align: justify;">برخی از خدمات ارائه شده توسط ما عبارتند از:</p><ul><li style="text-align: justify;">گزارش حسابرسی، بررسی و تدوین صورتهای مالی تاریخی</li><li style="text-align: justify;">گزارش و ارائه کمک در مورد صورت های مالی پیش بینی شده و پیش بینی شده</li><li style="text-align: justify;">ارائه نظرات در مورد ارائه های مالی با هدف خاص</li><li style="text-align: justify;">اجرای رویه های مورد توافق و گزارش یافته ها</li><li style="text-align: justify;">ایجاد، ارزیابی و گزارش کنترل های داخلی</li><li style="text-align: justify;">خدمات حسابرسی تقلب</li><li style="text-align: justify;">ارائه خدمات گزارشگری مالی</li><li style="text-align: justify;">گزارش و کمک به تهیه صورت های مالی شخصی</li><li style="text-align: justify;">کمک در تهیه طرح کسب و کار استراتژیک</li><li style="text-align: justify;">خدمات حسابرسی مبتنی بر عملکرد و عملکرد گواهی</li><li style="text-align: justify;">عملکرد حسابرسی داخلی</li><li style="text-align: justify;">مطالعات هزینه یابی شغل و فرآیند (شامل هزینه یابی بر اساس فعالیت)، اجرا و نظارت</li><li style="text-align: justify;">برنامه ریزی جانشینی کسب و کار، قراردادهای خرید/فروش، و خدمات ارزش گذاری</li><li style="text-align: justify;">خدمات دقت لازم برای خرید کسب و کار و مطالعات امکان سنجی</li></ul><p style="text-align: justify;">ما خدمات حسابداری، حسابرسی و مشاوره را به طیف گسترده ای از مشاغل از جمله: ساخت و ساز و املاک، مراقبت های بهداشتی، حقوقی، تولیدی، غیر انتفاعی، خرده فروشی، حمل و نقل، عمده فروشی و... ارائه می دهیم.</p><p style="text-align: justify;">ما در <strong>داراکو </strong>به دنبال شناخت شما و کسب و کارتان هستیم تا بتوانیم از حداقل نیازهای شما فراتر رفته و به عنوان مشاور تجاری شما عمل کنیم. ما یک رویکرد عملی برای حسابداری و حسابرسی داریم زیرا این اولین گام در ایجاد یک پایه محکم به عنوان مشاور تجاری مورد اعتماد شما است. </p>

برخی از شرکت ها در هنگام استخدام حسابدار نگران این موضوع هستند که آیا شخص استخدام شده وظایف مربوط به حسابداری را به نحو صحیح اجرا می کند یا خیر

شرکت حسابداری داراکو اینگونه به سوال شرکت ها پاسخ می هد که اگر نگران کسب و کار و اطلاعات مالی خود هستید پاسخ کاملا روشن است با تیم حسابداری کار کنید که برگرفته از تعداد نفرات بالا برای کنترل حسابها و تهیه گزارشات می باشد .

در حقیقت پاسخ برون سپاری خدمات حسابداری و در واقع قرارداد با شرکت های حسابداری می باشد

از جمله خدماتی که شرکت های حسابداری در این زمینه می توانند ارائه دهند این است که مسئولیت اشتباهات در سیستم حسابداری شما با شرکت حسابداری است و باید پاسخ گو باشد اغلب شرکت های حسابداری از جمله شرکت خدمات حسابداری داراکو رسالت خود را در زمینه اعزام حسابداری و کنترل و ارائه گزارشات صحیح و به موقع در این زمینه به مشتریان ارائه می دهد

بنابراین با در اختیار داشتن یک شرکت حسابداری به عنوان مسئول واحد مالی شرکت خود به کاهش ریسک های احتمالی از جمله احتمال اشتباه در ثبت اسناد مالی و همینطور ارائه گزارشات کاربردی دامن بزنید

حسابداری یکی از نیاز های اساسی هر فعال اقتصادی که به فعالیت انتفاعی می پردازد است. در جوامع امروزی یکی از نیاز های هر کسب و کار و سازمانی حسابداری است و به عنوان رکن اصلی واحد انتفاعی تلقی می شود که بدون آن بخش بزرگی از فعالیت های کسب و کار با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم خواهد کرد

مسائل مالی برای کسب و کارها اهمیت زیادی دارد. این قدرت ایجاد یا شکستن هر شرکتی را دارد. برای حفظ فرآیند مدیریت مالی، کسب‌وکارها باید ردیابی دقیقی از هر تراکنش داشته باشند. هر کسب و کاری تیم های حسابداری خود را برای حفظ رویه های مالی دارد. اما مغز انسان برای ذخیره اطلاعات در ذهن یا روی کاغذ در چشم انداز تجاری پرشتاب امروزی کافی نیست. به نوبه خود منجر به خطاهای انسانی کوچکی می شود که می تواند هزینه زیادی برای سازمان ها داشته باشد.

بهترین راه حل برای این وضعیت استفاده از نرم افزار حسابداری است.

با توجه به نیازهای اساسی استفاده کنندگان صورت های مالی و کسب و کارها، بسیار مهم است که اطلاعات مالی که شامل استقرار درختواره حسابها بر حسب انواع شرکت ها اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری می باشد و همینطور کدینگ حسابها و انبار به تفکیک و صحیح ساخته و اجرا شده باشد بنابراین پیش نیاز هر سیستم حسابداری و مالی استقرار سیستم حسابداری به نحوی صحیح و مطابق با استاندارد های حسابداری روز دنیا می باشد

شرکت حسابداری داراکو با داشتن کارشناسان مجرب در تعیین سیستم حسابداری و استقرار آن در خدمت تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ می باشد تا کسب و کارتان را از ابتدای در زمینه مالی در مسیر درست قرار دهید.

به عنوان یک صاحب کسب و کار، شما مسئول همه چیز از رضایت مشتری و فروش گرفته تا موجودی و سربار هستید. اما اوج کار سخت شما در نهایت در صورت های مالی شرکت شما خلاصه می شود. بسیار مهم است که تهیه صورت های مالی شما با دقت و بدون سوء گیری انجام شود.

انواع صورتهای مالی اساسی

صورت های مالی با ارائه تصویری از ارزش کسب و کار شما بر آینده کسب و کار شما و کل بار مالیاتی شما تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که کار با یک شرکت خدمات حسابداری با تجربه که می تواند صورت های مالی پیچیده را قبل از ارسال یا ثبت اسناد ایجاد، حسابرسی و تجزیه و تحلیل کند، بسیار مهم است. چهار نوع اصلی صورتهای مالی عبارتند از:

صورت وضعیت مالی: این صورت مالی یک تصویر برای یک دوره زمانی مشخص شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه ارائه می دهد.

صورت سود و زیان: این صورت مالی وضعیت درآمد و بهای تمام شده و هزینه ها را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

صورت جریان وجوه نقد: صورت جریان نقدی که یک معیار مهم برای سرمایه عملیاتی شماست، معادل های نقدی ورودی و خروجی را برای کسب و کار شما ثبت می کند.

صورت تغییرات در حقوق مالکانه: وضعیت حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

در مجموع، این چهار صورت مالی بینش هایی را در مورد رشد، موانع و تعهدات شرکت شما ارائه می دهند.

شرکت خدمات حسابداری داراکو دارای تجربه گسترده ای در کار با صاحبان مشاغل است تا اطمینان حاصل کند که سوابق مالی آنها دقیق است و در عین حال بر کاهش مالیات تمرکز دارد.

همین امروز با شرکت خدمات مالی داراکو تماس بگیرید

گزارشگری مالی جنبه ای از انجام کسب و کار است که نیازمند دانش عمیق حسابداری و دقت بسیار بالایی است. فقط به بهترین ها به امور مالی کسب و کار خود اعتماد کنید و شرکت داراکو را برای تهیه صورت های مالی حرفه ای انتخاب کنید. برای تعیین وقت مشاوره امروز با داراکو تماس بگیرید.

ما خدمات حسابداری و خدمات حقوق و دستمزد را در تعدادی از حوزه ها ارائه می دهیم. برخی از مواردی را که ما به شما خدمات می دهیم عبارتند از:

 • ثبت صورت‌حساب‌های پرداخت‌شده، فروش‌های انجام‌شده، صورت مغابرت بانکی و تحریر دفاتر
 • مدیریت حساب های پرداختنی
 • رسیدگی به تمام دوره های پرداخت از طریق واریز مستقیم به حساب های کارمندان خود
 • تهیه لیست مالیات بر درآمد حقوق ماهانه
 • تهیه و ارسال لیست بیمه شرکت ها
 • تهیه صورتحساب مشتریان خود، ارسال به مجموعه ها، حساب های دریافتنی
 • عملیات بانکی شرکت ها
 • تهیه گزارش معاملات فصلی و سامانه مودیان
 • تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارائه صورت سود و زیان ماهانه و سایر گزارشات مدیریتی
 • آماده سازی تجزیه و تحلیل وضعیت ماهانه یا فصلی با نمودارها برای کمک به درک نقاط قوت کسب و کار خود در طول دوره بررسی و مقایسه با صنعت و حوزه هایی که نیاز به تمرکز دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان ما در داراکو در تماس باشید.

امروزه اکثر شرکتها برای برخی از بخش های خود نیاز به گزارشات توجیحی دارند. به طور مثال زمانی که شرکتها تمایل به افزایش سرمایه از محل های گوناگون مانند تجدید ارزیابی دارایی ها وسود انباشته و مطالبات حال شده و... دارند برای اینکه بتوانند افزایش سرمایه خود را عملی کنند به گزارشاتی نیاز دارند که از آنها به عنوان گزارشات توجیحی افزایش سرمایه یاد می شود. این گزارشات مبنای کار حسابرسان برای تایید گزارش متبوع می باشد و همینطور این گزارشات در زمان رسیدگی مالیاتی به شرکت ها کمک می کند که ممیزین مالیاتی نتوانند تردیدی برای افزایش سرمایه از این محل ها ایجاد کنند و باعث بروز مشکلات مالیاتی شود البته تمامی این گزارشات باید حسابرسی شده باشد.

شرکت خدمات حسابداری داراکو با بهره گیری از نیروهای متخصص خود در این زمینه به شرکت‌ها در تهیه صحیح و مطابق با استاندارد‌های حسابرسی این گزارشات مفتخر است که می تواند کمک کند و در این زمینه به شرکتها مشاوره دهد.

قبل از تهیه این گزارشات بعضی از میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری که اثر تعدیل کننده بر گزارشگری مالی دارند را مد نظر قرار می دهیم که فرازی از این موارد عبارت است از:

1-فزونی منافع بر مخارج که یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات برای تصمیم گیری است و نباید تهیه این گزارشات مخارج آن بیش از منافع آن باشد

2-اصل اهمیت که بیانگر این موضوع است که مبالغ یا مواردی که کم اهمیت و ناچیز هستند را می توان کمتر مورد توجه قرار داد

3-اصل محافظه کاری، بر اساس این اصل باید در شرایط مبهم هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود و همینطور درآمد ها و دارایی ها بیشتر از واقع ارائه نگردد.

در تهیه این گزارشات توجیحی باید دقت شود که مبتنی بر اطلاعات گذشته بوده و ضروری است که اطلاعات در دسترس به نحو صحیح از دو مزیت و خصوصیت کیفی مربوط بودن و به موقع بودن اطلاعات برخوردار باشد و همینطور از اصل افشاء برخوردار باشد و بتواند اطلاعات کاملی در اختیار استفاه کنندگان این گزارشات قرار دهد.