مشاوره و دفاع مالیاتی

آنچه در این مقاله میخوانید
    مشاوره و دفاع مالیاتی

    زمانی که شرکت ها اظهارنامه تهیه می کنند ملزم هستند که برخی از موارد مربوط در قانون مالیات های مستقیم را رعایت کنند که نیاز به تخصص و مطالعه ی قانون مالیات های مستقیم دارد مشاوران مالیاتی شرکت داراکو با نیروهای متخصص خود در زمینه مالیاتی به شما در خصوص استفاده از موارد قانونی در کسب و کار و دفاتر حسابداری خود مشاوره می دهند.

    زمانی که شرکتی به برگ تشخیص رسیدگی مالیاتی خود اعتراض داشته باشد، پس از ثبت اعتراض ملزم هست که در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت کند و لایحه ی اعتراضی خود را تقدیم هیات نماید

    در این زمان اگر شرکت ها و اشخاص حقیقی از نیروهای متخصص در این زمینه استفاده نکنند و دلایل و مستندات قانونی در لایحه دفاعی مالیاتی خود ارائه نکنند و یا اینکه اصلا از لایحه استفاده نکرده باشند موجب بروز جرائم جبران ناپذیری می شود و شرکت و اشخاص حقیقی را با مشکلات متعددی رو به رو می سازد.