خدمات مربوط به سامانه مودیان

آنچه در این مقاله میخوانید
  خدمات مربوط به سامانه مودیان

  در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال 1398 تا به امروز و اجرایی شدن سامانه مودیان از سال پاییز1401، شرکت ها مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به سامانه مودیان هستند.

  اگرچه تا به امروز بسیاری از شرکتها در اجرای این قانون کوتاهی می کنند لیکن با توجه به جرائم موضوغ این قانون و الزامی شدن آن دیر یا زود تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف به انجام تکالیف مربوط به این قانون هستند.

  شرکت خدمات مالیاتی داراکو با بررسی های خود در زمینه سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی می توانند با کیفیت ترین خدمات در این زمینه را ارائه دهند

  برخی از خدماتی که در خصوص سامانه مودیان ارائه می شود، شامل:

  1-مشاوره در خصوص سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی

  2-ثبت نام در سامانه مودیان و کارپوشه مودیان مالیاتی

  3-ثبت نام و دریافت رمز های حافظه مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

  4-ارسال صورتحساب های الکترونیکی شرکت ها و اشخاص حقیقی

  5-جلوگیری از بروز جرائم مربوط به سامانه مودیان

  شرکت ها و اشخاص حقیقی مکلف اند جهت بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی، مقررات مربوط به این سامانه را رعایت کنند

  شرکت داراکو بیان می دارد که پس از اجرایی شدن این قانون، تنها موارد یا صورتحساب هایی که ارسال شده اند برای شخص خریدار اعتبار مالیاتی حساب می شوند در غیر اینصورت شخص خریدار نمی تواند از اعتبارات ارزش افزوده خود استفاده کند

  بنابراین اگر نمی خواهید که در آینده در دام سامانه مودیان و به طور کلی مالیات ناعادلانه ای را پرداخت کنید و همینطور از جرائم مربوط به این سامانه مصون بمانید با کارشناسان ما در شرکت خدمات مالیاتی داراکو در ارتباط باشید