ارزیابی و تعریف شاخص اساسی عملکرد KPI

آنچه در این مقاله میخوانید
  ارزیابی و تعریف شاخص اساسی عملکرد KPI

  بنابراین، شاخص عملکرد کلیدی دقیقاً چیست؟ طبق تعریف، این یک مقدار قابل اندازه گیری است که برای ارزیابی موفقیت یک سازمان، تیم یا کارمند در دستیابی به اهداف خاص استفاده می شود. این به عنوان راهی برای ردیابی پیشرفت و سنجش عملکرد در برابر اهداف از پیش تعیین شده عمل می کند.

  شاخص‌های کلیدی عملکرد، داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنند که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌های آگاهانه بگیرند و به نوبه خود اقدامات مشخصی انجام دهند.

  شرکت خدمات مالی داراکو به کمک این شاخص ها می توانند به شناسایی زمینه های بهبود، نظارت بر عملکرد، تخصیص موثرتر منابع، و همچنین کمک به همسوسازی اهداف فردی، تیمی و سازمانی با اهداف کلی کسب و کار کمک کنند. به طور کلی، آنها یک راه عالی برای افزایش مسئولیت پذیری، افزایش انگیزه و افزایش بهره وری کارکنان هستند.

  نحوه ارتباط شاخص های کلیدی عملکرد با مدیریت عملکرد

  وقتی صحبت از مدیریت عملکرد می شود، KPI ها نقش مهمی ایفا می کنند. آنها به عنوان یک روش واضح و عینی برای ارزیابی اینکه آیا کارمندان یا تیم ها به اهداف عملکرد خود دست می یابند یا خیر، عمل می کنند. با تعریف KPIهای خاص و مرتبط، مدیران می توانند انتظارات روشنی را تعیین کنند و نقشه راه موفقیت را در اختیار کارکنان قرار دهند تا بتوانند فرمان را در دست بگیرند.

  در طول چرخه مدیریت عملکرد، شاخص های کلیدی عملکرد به عنوان ابزاری مفید برای ردیابی پیشرفت، ارائه بازخورد و تصمیم گیری آگاهانه در مورد بهبود عملکرد، شناخت و فرصت های توسعه عمل می کنند. آنها همچنین فرهنگ بهبود مستمر را پرورش می دهند که همیشه مورد استقبال قرار می گیرد.

  نتایجی که پس از ارزیابی شاخص ها می توانید ببینید و شرکت داراکو در این مسیر شما را همیاری می کند این است که زمانی که کارمندان بتوانند معیارهای عملکرد را به اقدامات مشخصی که می توانند برای بهبود عملکرد خود انجام دهند متصل کنند، در آن زمان است که شما به نتیجه می رسید.

  بر اساس برخی گزارشات، 30 درصد از کارمندان به شدت موافق هستند که مدیر آنها، کارمندان را در تعیین هدف مشارکت می دهد و کارمندانی که مدیران آنها را درگیر می کنند، 3.6 برابر بیشتر احتمال دارد که در محل کار شرکت کنند.