مدیریت پول و سرمایه در گردش

آنچه در این مقاله میخوانید
  مدیریت پول و سرمایه در گردش

  یکی از سوالات مهمی که یک شرکت باید توانایی پاسخگویی داشته باشد مربوط به سرمایه در گردش می شود.

  اصطلاح سرمایه در گردش به داراییهای جاری یک شرکت مانند موجودی کالا و بدهی های جاری آن و همینطور بستانکاران تجاری اطلاق می شود.

  مدیریت سرمایه در گردش وظیفه ای هست که هر روزه باید انجام شود. با این کار مدیریت شرکت نسبت به وجود منابع و وجوه لازم برای ادامه فعالیت و جلوگیری از وقفه های پرهزینه در آن، مطمئن می شود.

  مدیریت سرمایه در گردش شامل چندین فعالیت مختلف است که همگی با دریافت و پرداخت وجوه نقد ارتباط دارد.

  شرکت خدمات مالی و حسابداری داراکو برخی از سوال های مربوط به مدیریت سرمایه در گردش را اینگونه بیان می کند که:

  • شرکت باید چقدر وجه نقد و چقدر موجودی کالا نگه دارد؟
  • آیا در شرکت فروش نسیه داشته باشیم یا خیر؟
  • چگونه می توانیم وجوه مورد نیاز در کوتاه مدت را تامین کنیم؟
  • مثلا به صورت اعتباری خرید کنیم یا وام کوتاه مدت گرفته و با استفاده از آن به صورت نقدی خرید کنیم؟
  • اگر قصد داریم وام کوتاه مدت بگیریم، چگونه و چه زمانی این کار را انجام دهیم؟

  این سوال ها نمونه کوچکی از سوال هایی هست که شرکت خدمات مالی در فرایند مدیریت پول و سرمایه در گردش مطرح می کند.