تهیه گزارشات توجیهی

آنچه در این مقاله میخوانید
  تهیه گزارشات توجیهی

  امروزه اکثر شرکتها برای برخی از بخش های خود نیاز به گزارشات توجیحی دارند به طور مثال زمانی که شرکتها تمایل به افزایش سرمایه از محل های گوناگون مانند تجدید ارزیابی دارایی ها وسود انباشته و مطالبات حال شده و... دارند برای اینکه بتوانند افزایش سرمایه خود را عملی کنند به گزارشاتی نیاز دارند که از آنها به عنوان گزارشات توجیحی افزایش سرمایه یاد می شود. این گزارشات مبنای کار حسابرسان برای تایید گزارش متبوع می باشد و همینطور این گزارشات در زمان رسیدگی مالیاتی به شرکت ها کمک می کند که ممیزین مالیاتی نتوانند تردیدی برای افزایش سرمایه از این محل ها ایجاد کنند و باعث بروز مشکلات مالیاتی شود البته تمامی این گزارشات باید حسابرسی شده باشد.

  شرکت خدمات حسابداری داراکو با بهره گیری از نیروهای متخصص خود در این زمینه به شرکت‌ها در تهیه صحیح و مطابق با استاندارد‌های حسابرسی این گزارشات مفتخر است که می تواند کمک کند و در این زمینه به شرکتها مشاوره دهد.

  قبل از تهیه این گزارشات بعضی از میثاق ها یا اصول محدود کننده حسابداری که اثر تعدیل کننده بر گزارشگری مالی دارند را مد نظر قرار می دهیم که فرازی از این موارد عبارت است از:

  1-فزونی منافع بر مخارج که یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات برای تصمیم گیری است و نباید تهیه این گزارشات مخارج آن بیش از منافع آن باشد

  2-اصل اهمیت که بیانگر این موضوع است که مبالغ یا مواردی که کم اهمیت و ناچیز هستند را می توان کمتر مورد توجه قرار داد

  3-اصل محافظه کاری، بر اساس این اصل باید در شرایط مبهم هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود و همینطور درآمد ها و دارایی ها بیشتر از واقع ارائه نگردد.

  در تهیه این گزارشات توجیحی باید دقت شود که مبتنی بر اطلاعات گذشته بوده و ضروری است که اطلاعات در دسترس به نحو صحیح از دو مزیت و خصوصیت کیفی مربوط بودن و به موقع بودن اطلاعات برخوردار باشد و همینطور از اصل افشاء برخوردار باشد و بتواند اطلاعات کاملی در اختیار استفاه کنندگان این گزارشات قرار دهد.