خدمات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

آنچه در این مقاله میخوانید
  خدمات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

  مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  مالیات ارزش افزوده به درصدی از مبلغ کل فروش کالا و خدمات منسوب می شود که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی کالا پرداخت و دریافت می شود.

  در شرایط فعلی اشخاص مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سه ماهه می باشند اما با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عملا ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار و ارزش می شود لیکن در شرایط فعلی که اشخاص و شرکت ها مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده هستند باید این اظهارنامه ها را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و به تفکیک فعالیت های معاف و غیر معاف و صادرات و واردات انجام دهند.

  در صورتی که مرتکب اشتباه در ارائه اظهارنامه ارزش افزوده به سازمان مربوطه شوید مشمول جرائم موضوع قانون ارزش افزوده می باشید

  برخی از خدماتی که شرکت خدمات مالیاتی داراکو در خصوص ارزش افزوده ارائه می دهند:

  ثبت نام و تشکیل پرونده ارزش افزوده که عملا با بوجود آمدن سامانه مودیان نقش آن کمرنگ تر شده است

  تعیین مشمولیت ارزش افزوده بر اساس فراخوان های ارزش افزوده

  تهیه و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده بر اساس دفاتر حسابداری

  با شرکت خدمات حسابداری داراکو در زمینه های مالیاتی، خیال خود و کسب و کار خود را آسوده نگه دارید