مدل سازی مالی

آنچه در این مقاله میخوانید
  مدل سازی مالی

  در واقع مدل سازی مالی ابزاری برای تفکر نظام‌مند در مورد آینده و پیش‌بینی مشکلات احتمالی قبل از وقوع آنها است.

  مطمئنا هیچ آینه جادویی وجود ندارد که بتوان آینده را در آن دید بنابراین شرکت خدمات مالی داراکو با بررسی های خود در این زمینه به نتیجه ای رسیده است که بهترین راهی که می توان برای پیش بینی آینده به آن امیدوار بود، راهکاری منطقی و سازمان یافته برای بررسی ناشناخته‌هاست.

  به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره جترال موتورز:

  "در بهترین حالت، مدل‌سازی فرایندی است که به شرکت کمک می کند از اقدامات آتی که منجر به پس‌رفت می‌شود، اجتناب کند"

  عناصری که در تعیین یک برنامه مشخص مالی باید مورد توجه قرار بگیرند عبارت اند از:

  این کار با انتخاب فرصت های سرمایه گذاری که شرکت اجرای آنها را بر عهده می گیرد، عملی می شود به این نوع تصمیمات، بودجه‌بندی سرمایه ای می گویند.

  میزان وامی که شرکت برای تامین مالی سرمایه گذاری در داراییهای خود به کار می گیرد و مربوط به ساختار سرمایه می‌باشد.

  این نوع تصمیمات مربوط به سیاست تقسیم سود شرکت هست.

  این تصمیمات مربوط به سرمایه در گردش خالص شرکت است.

  • سرمایه گذاری مورد نیاز در داراییهای جدید
  • مقدار اهرم مالی که شرکت استفاده از آن را انتخاب می‌کند
  • مقدار وجه نقدی که مدیریت برای پرداخت به سهامداران ضروری می داند
  • میزان نقدینگی و سرمایه در گردش که شرکت برای تداوم فعالیت های خود به آن نیاز دارد

  به طور کلی یک مدل مالی برای پیش بینی عملکرد مالی سازمان در طول زمان ایجاد می شود. مدل‌ها معمولاً در اکسل هستند و از داده‌های تاریخی برای کمک به پیش‌بینی عملکرد سازمان در آینده استفاده می‌شود. مدل‌های مالی نقش مهمی در کمک به شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم، مانند سرمایه‌گذاری در یک پروژه، ایفا می‌کنند.

  شرکت خدمات مالی داراکو با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص در این زمینه، توانایی راهبردی در ارائه کارآمدترین مدل های مالی مرتبط با نوع کسب و کار و سازمان شما را دارد.