خدمات حسابداری برای کسب و کارها

آنچه در این مقاله میخوانید
  خدمات حسابداری برای کسب و کارها

  ما خدمات حسابداری و خدمات حقوق و دستمزد را در تعدادی از حوزه ها ارائه می دهیم. برخی از مواردی را که ما به شما خدمات می دهیم عبارتند از:

  • ثبت صورت‌حساب‌های پرداخت‌شده، فروش‌های انجام‌شده، صورت مغابرت بانکی و تحریر دفاتر
  • مدیریت حساب های پرداختنی
  • رسیدگی به تمام دوره های پرداخت از طریق واریز مستقیم به حساب های کارمندان خود
  • تهیه لیست مالیات بر درآمد حقوق ماهانه
  • تهیه و ارسال لیست بیمه شرکت ها
  • تهیه صورتحساب مشتریان خود، ارسال به مجموعه ها، حساب های دریافتنی
  • عملیات بانکی شرکت ها
  • تهیه گزارش معاملات فصلی و سامانه مودیان
  • تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
  • ارائه صورت سود و زیان ماهانه و سایر گزارشات مدیریتی
  • آماده سازی تجزیه و تحلیل وضعیت ماهانه یا فصلی با نمودارها برای کمک به درک نقاط قوت کسب و کار خود در طول دوره بررسی و مقایسه با صنعت و حوزه هایی که نیاز به تمرکز دارند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان ما در داراکو در تماس باشید